مشاهده همه 9 نتیجه

فلش مموری 16 گیگابایت Snow USB 2.0 مدل FM16FD70B

فلش‌ مموری FM16FD70B فیلیپس از سری Snow با ظرفیت 16 گیگابایت از طریق رابط USB 2.0 به رایانه‌ ی شما

فلش مموری 16 گیگابایت Snow USB 3.0 مدل FM16FD75B

فلش‌ مموری FM16FD75B فیلیپس از سری Snow با ظرفیت 16 گیگابایت از طریق رابط USB 3.0 به رایانه‌ ی شما

فلش مموری 32 گیگابایت Snow USB 2.0 مدل FM32FD70B

فلش‌ مموری FM32FD70B فیلیپس از سری Snow با ظرفیت 32 گیگابایت از طریق رابط USB2.0 به رایانه‌ ی شما متصل

فلش مموری 32 گیگابایت Snow USB 3.0 مدل FM32FD75B

فلش‌ مموری FM32FD75B فیلیپس از سری Snow با ظرفیت 32 گیگابایت از طریق رابط USB 3.0 به رایانه‌ ی شما

فلش مموری 4 گیگابایت Snow USB 2.0 مدل FM04FD70B

فلش‌ مموری FM04FD70B فیلیپس از سری Snow با ظرفیت 4 گیگابایت از طریق رابط USB2.0 به رایانه‌ ی شما متصل

فلش مموری 64 گیگابایت Snow USB 2.0 مدل FM64FD70B

فلش‌ مموری FM64FD70B فیلیپس از سری Snow با ظرفیت 64 گیگابایت از طریق رابط USB 2.0 به رایانه‌ ی شما

فلش مموری 64 گیگابایت Snow USB 3.0 مدل FM64FD75B

فلش‌ مموری FM64FD150B فیلیپس از سری Rain با ظرفیت 64 گیگابایت از طریق رابط USB 2.0 به رایانه‌ ی شما

فلش مموری 8 گیگابایت Snow USB 2.0 مدل FM08FD70B

فلش‌ مموری FM08FD70B فیلیپس از سری Snow با ظرفیت 8 گیگابایت از طریق رابط USB 2.0 به رایانه‌ ی شما

فلش مموری 8 گیگابایت Snow USB 3.0 مدل FM08FD75B

فلش‌ مموری FM08FD75B فیلیپس از سری Snow با ظرفیت 8 گیگابایت از طریق رابط USB 3.0 به رایانه‌ ی شما