مشاهده همه 8 نتیجه

فلش مموری 16 گیگابایت Rain USB 2.0 مدل FM16FD150B

فلش‌ مموری FM16FD150B فیلیپس از سری Rain با ظرفیت 16 گیگابایت از طریق رابط USB 2.0 به رایانه‌ ی شما

فلش مموری 16 گیگابایت Rain USB 3.0 مدل FM16FD155B

فلش‌ مموری FM16FD155B فیلیپس از سری Rain با ظرفیت 16 گیگابایت از طریق رابط USB 3.0 به رایانه‌ ی شما

فلش مموری 32 گیگابایت Rain USB 2.0 مدل FM32FD150B

فلش‌ مموری FM32FD150B فیلیپس از سری Rain با ظرفیت 32 گیگابایت از طریق رابط USB 2.0 به رایانه‌ ی شما

فلش مموری 32 گیگابایت Rain USB 3.0 مدل FM32FD155B

فلش‌ مموری FM32FD155B فیلیپس از سری Rain با ظرفیت 32 گیگابایت از طریق رابط USB 3.0 به رایانه‌ ی شما

فلش مموری 64 گیگابایت Rain USB 2.0 مدل FM64FD150B

فلش‌ مموری FM64FD150B فیلیپس از سری Rain با ظرفیت 64 گیگابایت از طریق رابط USB 2.0 به رایانه‌ ی شما

فلش مموری 64 گیگابایت Rain USB 3.0 مدل FM64FD155B

فلش‌ مموری FM64FD155B فیلیپس از سری Rain با ظرفیت 64 گیگابایت از طریق رابط USB 3.0 به رایانه‌ ی شما

فلش مموری 8 گیگابایت Rain USB 2.0 مدل FM08FD150B

فلش‌ مموری FM08FD150B فیلیپس از سری Rain با ظرفیت 8 گیگابایت از طریق رابط USB 2.0 به رایانه‌ ی شما

فلش مموری 8 گیگابایت Rain USB 3.0 مدل FM08FD155B

فلش‌ مموری FM08FD155B فیلیپس از سری Rain با ظرفیت 8 گیگابایت از طریق رابط USB 3.0 به رایانه‌ ی شما