نمایش 1–12 از 32 نتیجه

فلش مموری 16 گیگابایت Due to OTG USB 2.0 مدل FM16FD128B

فلش‌مموری مدل FM16FD122B از سری Dueto فیلیپس که با ظرفیت 16 گیگابایت از طریق رابط USB 2.0 به رایانه‌ی شما

فلش مموری 16 گیگابایت Due to OTG USB 3.0 مدل FM16FD122B

فلش‌مموری مدل FM16FD122B از سری Dueto فیلیپس که با ظرفیت 16 گیگابایت از طریق رابط USB3.0 به رایانه‌ی شما متصل

فلش مموری 16 گیگابایت PICO USB 2.0 مدل FM16FD85B

فلش‌مموری مدل FM16FD85B از سری PICO فیلیپس که با ظرفیت 16 گیگابایت از طریق رابط USB 2.0 به رایانه‌ی شما

فلش مموری 16 گیگابایت Rain USB 2.0 مدل FM16FD150B

فلش‌ مموری FM16FD150B فیلیپس از سری Rain با ظرفیت 16 گیگابایت از طریق رابط USB 2.0 به رایانه‌ ی شما

فلش مموری 16 گیگابایت Rain USB 3.0 مدل FM16FD155B

فلش‌ مموری FM16FD155B فیلیپس از سری Rain با ظرفیت 16 گیگابایت از طریق رابط USB 3.0 به رایانه‌ ی شما

فلش مموری 16 گیگابایت Snow USB 2.0 مدل FM16FD70B

فلش‌ مموری FM16FD70B فیلیپس از سری Snow با ظرفیت 16 گیگابایت از طریق رابط USB 2.0 به رایانه‌ ی شما

فلش مموری 16 گیگابایت Snow USB 3.0 مدل FM16FD75B

فلش‌ مموری FM16FD75B فیلیپس از سری Snow با ظرفیت 16 گیگابایت از طریق رابط USB 3.0 به رایانه‌ ی شما

فلش مموری 16 گیگابایت Vivid USB 2.0 مدل FM16FD05B

فلش‌ مموری FM16FD05B فیلیپس از سری Vivid با ظرفیت 16 گیگابایت از طریق رابط USB2.0 به رایانه‌ ی شما متصل

فلش مموری 16 گیگابایت Vivid USB 3.0 مدل FM16FD00B

فلش‌مموری مدل FM16FD00B از سری Vivid فیلیپس با ظرفیت 16 گیگابایت از طریق رابط USB3.0 به رایانه‌ی شما متصل می‌شود

فلش مموری 32 گیگابایت Due to OTG USB 2.0 مدل FM32FD128B

فلش‌مموری مدل FM32FD122B از سری Dueto فیلیپس که با ظرفیت 32 گیگابایت از طریق رابط USB 2.0 به رایانه‌ی شما

فلش مموری 32 گیگابایت Due to OTG USB 3.0 مدل FM32FD122B

فلش‌مموری مدل FM32FD122B از سری Dueto فیلیپس که با ظرفیت 32 گیگابایت از طریق رابط USB3.0 به رایانه‌ی شما متصل

فلش مموری 32 گیگابایت PICO USB 2.0 مدل FM32FD85B

فلش‌مموری مدل FM32FD85B از سری PICO فیلیپس که با ظرفیت 32 گیگابایت از طریق رابط USB 2.0 به رایانه‌ی شما