کابل 1 به 2 صدا 5 متری Havit

کابل 1 به 2 صدا 5 متری Havit محصولی با کیفیت و بسیار کاربردی می باشد. این کابل از مواد