مشاهده همه 8 نتیجه

فلش مموری 16 گیگابایت PHILIPS Snow FM16FD70B

فلش‌ مموری FM16FD70B فیلیپس از سری Snow با ظرفیت 16 گیگابایت از طریق رابط USB2.0 به رایانه‌ ی شما متصل

فلش مموری 16 گیگابایت PHILIPS Vivid مدل FM16FD05B

فلش‌ مموری FM16FD05B فیلیپس از سری Vivid با ظرفیت 16 گیگابایت از طریق رابط USB2.0 به رایانه‌ ی شما متصل

فلش مموری 32 گیگابایت PHILIPS Snow FM32FD70B

فلش‌ مموری FM32FD70B فیلیپس از سری Snow با ظرفیت 32 گیگابایت از طریق رابط USB2.0 به رایانه‌ ی شما متصل

فلش مموری 32 گیگابایت PHILIPS Vivid مدل FM32FD05B

فلش‌ مموری FM32FD05B فیلیپس از سری Vivid با ظرفیت 32 گیگابایت از طریق رابط USB2.0 به رایانه‌ ی شما متصل

فلش مموری 4 گیگابایت PHILIPS Snow FM04FD70B

فلش‌ مموری FM04FD70B فیلیپس از سری Snow با ظرفیت 4 گیگابایت از طریق رابط USB2.0 به رایانه‌ ی شما متصل

فلش مموری 64 گیگابایت PHILIPS Snow FM64FD70B

فلش‌ مموری FM64FD70B فیلیپس از سری Snow با ظرفیت 64 گیگابایت از طریق رابط USB2.0 به رایانه‌ ی شما متصل

فلش مموری 8 گیگابایت PHILIPS Snow FM08FD70B

فلش‌ مموری FM08FD70B فیلیپس از سری Snow با ظرفیت 8 گیگابایت از طریق رابط USB2.0 به رایانه‌ ی شما متصل

فلش مموری 8 گیگابایت PHILIPS Vivid مدل FM08FD05B

فلش‌ مموری FM08FD05B فیلیپس از سری Vivid با ظرفیت 8 گیگابایت از طریق رابط USB2.0 به رایانه‌ ی شما متصل